Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam là một doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam  (tên giao dịch quốc tế là Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, viết tắt là AGRIBANK). AGRIBANK là một ngân ngân hàng thương mại được thành lập vào ngày 26 tháng 3 năm 1988.

Trong một bối cảnh kinh tế xã hội hiện nay vấn đề an ninh xã hội ngày càng trở nên gây gắt, tình hình như hiện nay, các tệ nan cướp giật, trộm cắp tại các địa điểm ngân hàng vẫn thường xảy ra, ngoài việc lắp đặt hệ thống giám sát an ninh, camera quan sát, khi đến các trụ sở giao dịch ngân hàng Agribank luôn trách nhiệm với tài sản của khách hàng gián tiếp thông qua dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp từ phía đối tác công ty bảo vệ Bảo Minh luôn hoàn thành trách nhiệm bảo vệ tài sản an ninh khách hàng trong ngoài khu vực ngân hàng.
bảo vệ ngân hàng
Với sự phát triển vượt bậc AGRIBANK cam kết và hứa hẹn trong tương lại sẽ trở thành một ngân hàng thương mại lơn nhất toàn cầu. Mang lại sự hài lòng nhất đến khách hàng.