dịch vụ bảo vệ sự kiện, hội nghị, triển lãm

Dịch vụ Bảo vệ Sự kiện là loại hình dịch vụ bảo vệ cao cấp, nhằm để đảm bảo an ninh trật tự mang tính chất sự kiện.
Tính chất của dịch vụ bảo vệ này không bao gồm bảo vệ tài sản, đặc điểm loại hình này mang tính chất duy trì an ninh trật tự là chính và các trường hợp khác như: chống gây rối, tấn công, phá hoại, đảm bảo an ninh trong phạm vi chủ quyền sử dụng, sở hữu hợp pháp của Khách hàng
dịch vụ bảo vệ sự kiện
Loại hình dịch vụ an ninh thường thấy tại Việt Nam như: Tranh chấp dân sự, An ninh sự kiện, ca nhạc, biểu diễn thời trang, các buổi họp quan trọng, triển lãm, khai trương, lễ hội, tiệc ngoài trời…
Dịch vụ bảo vệ sự kiện – Sự thành công của một sự kiện khẳng định cho sự thành công của đơn vị tổ chức. Vì vậy công tác đảm bảo an ninh cho sự kiện được các nhà tổ chức quan tâm hàng đầu. Tính chất của loại dịch vụ này không bao gồm bảo vệ tài sản. Đặc điểm trong hoạt động dịch vụ này bao gồm: Giữ gìn trật tự an ninh, chống gây rối, tấn công, phá hoại, đảm bảo an ninh trong chủ quyền sử dụng hợp pháp của khách hàng: Bảo vệ tranh chấp dân sự, an ninh sự kiện, chương trình ca nhạc, biểu diễn thời trang, hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể thao.

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO VỆ SỰ KIỆN

bảng giá dịch vụ bảo vệ